Welkom op de website van The Rootstock Company, specialist in onderstamzaden.

Over onderstammen

 
 
 

Over onderstammen

De onderstammen van The Rootstock Company zijn bedoeld om vruchtdragende groentegewassen op te enten. Enten is een veredelingstechniek die al eeuwenlang gebruikt wordt om de gunstige eigenschappen van twee verschillende planten te combineren; de sterke wortels van de onderstam en de juiste vruchteigenschappen van de bovenstam.

De onderstam levert – middels zijn sterke wortels – daarbij altijd een bijdrage aan een of meer van de volgende planteigenschappen:

  • groeikracht (hogere of snellere productie);
  • resistenties tegen bodemziekten (minder gebruik van pesticiden, minder uitval, minder gewaswisselingen nodig);
  • toleranties tegen klimaat- of bodemcondities (koude, hitte, droogte, zoutgehalte etcetera);
  • vruchtkwaliteit (smaak, grootte).

Vanwege deze vaak gunstige bijdrage aan de planteigenschappen heeft het enten in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen.
Het succes van een teelt met geënte planten wordt bepaald door de combinatie van onderstam, ras (bovenstam) en omgeving:


over-onderstammen

Tussen landen en zelfs tussen twee naburige tuinen kunnen daarom grote verschillen bestaan in de meest geschikte onderstam voor een zeker gewas.
Om die reden vragen we onze klanten altijd eerst naar hun specifieke teelt en situatie.

Contact opnemen »